Silla comparteix el programa Shastu

 

Silla s’ha convertit en un exemple de bons hàbits de la son. Després de dos anys liderant, amb la col·laboració de les ciutats italianes de Remedello i Belvi i la turca Ünye, el projecte Shastu, la població infantil dels centres educatius de la localitat ja han implantat rutines que milloren el rendiment acadèmic relacionades amb els cicles de melatonina i serotonina i per això volen donar a conéixer el programa a la resta de centres europeus.

Ahir es va celebrar la jornada de difusió del projecte on es va convidar als centres de la comarca a informar-se i es va explicar el cas de Silla. La tècnica Raquel Gradolí, el regidor d’Educació 2012-2015, Alfonso Benaches i la regidora d’Educació actual Raquel Sánchez van explicar la gènesi i l’evolució del projecte coincidint en el fet que «és un projecte de futur en què l’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les famílies».

Per la seua part la representant del CEFIRE, Eva Caballero, va explicar com accedir a la formació del professorat en el centre de Torrent, així com la plataforma on-line que està disponible per conéixer el tema i que està atesa per Marien Escandell i per Maria Josep Fortea. Les dues mestres van contar la seua experiència incidint en la importància de les activitats a l’aula i la implicació de les famílies i van advocar per la creació d’acords pedagògics per a la confecció d’horaris escolars i adquisició de recursos didàctics sobre el tema.

El doctor Gonzalo Pin Arboladas, director tècnic del projecte, va explicar al públic assistent la importància d’un bon descans en el rendiment acadèmic i oferint els consells per aconseguir-ho. El doctor va distingir entre les malalties de la son i els problemes per a dormir que es poden solucionar amb rutines de descans com apagar la tecnologia a partir de la vesprada, sopar parlant amb la família i anar al llit amb un conte per relaxar-se i poder descansar adequadament.

Els resultats definitius de l’estudi Shastu estaran disponibles en agost d’enguany.

 

difusió

 

Silla se ha convertido en un ejemplo de buenos hábitos del sueño. Después de dos años liderando, con la colaboración de las ciudades italianas de Remedello y Belvi y la turca Ünye, el proyecto Shastu, la población infantil de los centros educativos de la localidad ya han implantado rutinas que mejoran el rendimiento académico relacionadas con los ciclos de melatonina y serotonina y por eso quieren dar a conocer el programa al resto de centros europeos.

Ayer se celebró la jornada de difusión del proyecto donde se invitó en los centros de la comarca a informarse y se explicó el caso de Silla. La técnica Raquel Gradolí, el regidor de Educación 2012-2015, Alfonso Benaches y la regidora de Educación actual Raquel Sánchez explicaron la génesis y la evolución del proyecto coincidiendo en el hecho que «es un proyecto de futuro en que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las familias».

Por su parte la representante del CEFIRE, Eva Caballero, explicó como acceder a la formación del profesorado en el centro de Torrent, así como la plataforma on-line que está disponible para conocer el tema y que está atendida por Marien Escandell y por Maria Josep Fortea. Las dos maestras contaron su experiencia incidiendo en la importancia de las actividades al aula y la implicación de las familias y abogaron por la creación de acuerdos pedagógicos para la confección de horarios escolares y adquisición de recursos didácticos sobre el tema.

El doctor Gonzalo Pin Arboladas, director técnico del proyecto, explicó al público asistente la importancia de un buen descanso en el rendimiento académico y ofreciendo los consejos para conseguirlo. El doctor distinguió entre las enfermedades del sueño y los problemas para dormir que se pueden solucionar con rutinas de descanso como apagar la tecnología a partir de la tarde, cenar hablando con la familia e ir a la cama con un cuento para relajarse y poder descansar adecuadamente.

Los resultados definitivos del estudio Shastu estarán disponibles en agosto de este año.